Fundacja św. Józefa


"Bądźmy ludźmi pragnienia i modlitwy...
Niczego nie uważajmy za niemożliwe: Bóg może wszystko"

Prosimy o kontakt drogą mailową:  biuro@swjozef.org.pl