Fundacja św. Józefa


"Bądźmy ludźmi pragnienia i modlitwy...
Niczego nie uważajmy za niemożliwe: Bóg może wszystko"


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
1% OPP 
KRS 0000549206"Fundacja Świętego Józefa” została zarejestrowana 19 marca 2015 roku, aby służyć i nieść pomoc tym, którzy żyją w ubóstwie materialnym, duchowym i cierpią niedostatek.

Historia fundacji trwa od roku 2011, gdy jako wolontariusze rozpoczęliśmy pomoc i służbę ludziom bezdomnym przy Caritas w parafii bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Od 2013 roku działamy przy Misjonarkach Miłości założonych przez Matkę Teresę z Kalkuty organizując regularne spotkania dla dzieci i młodzieży z tzw. trudnych środowisk. Od 19 marca 2015 roku istniejemy jako Fundacja Świętego Józefa w służbie najuboższym w Warszawie, Łazach, Częstochowie i Szczecinie. Nadal pracujemy tylko i wyłącznie w oparciu o wolontariat. Misją Fundacji jest służba ludziom najuboższym , zepchniętym na margines życia społecznego: matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezdomnym, chorym i samotnym, więźniom. Szczególnie pochylamy się nad ludźmi młodymi i wspieramy dzieci i młodzież w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, w kształtowaniu właściwych postaw moralnych.


Naszą misją jest służba najuboższym jako:


wspieranie ubogich rodzin, praca z dziećmi i młodzież

Organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe i piesze, wyjścia do kina, do muzeum etc. Z całymi rodzinami spotykamy się przy Wigilijnej kolacji. Wyjeżdżamy na wspólne od wielu już lat wakacje. w maju 2019 r. powstał zespół ewangelizacyjny „Armia Józefa”.


wspieranie osób bezdomnych wychodzących z bezdomności oraz więźniów

Towarzyszymy min. Kamilowi, który odbywa obecnie karę więzienia, a który pięknie rysuje i maluje, pomagamy mu rozwijać pasję i talent.


wspieranie samotnych matek i osób dotkniętych skrajną biedą

Mimo, iż jesteśmy mocno skupieni na ludziach młodych, to czasami trzeba nam pomóc ubogiej rodzinie w wyremontowaniu mieszkania lub w jego wyposażeniu, w zakupie węgla, leków.


ewangelizacja

Organizujemy koncerty ewangelizacyjno–charytatywne, angażujemy się wraz z dziećmi i młodzieżą w ratowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego, min. w 2016 r. w Warszawie, w 2017 r. w Busku Zdroju.